Samlet løsning til loyalitetsprogram, kundedata-platform, e-mail-marketing og gamification er med til at skabe ekstraordinære resultater for Small Danish Hotels.

 

3-dobling af antal medlemmer i gæsteklubben på 2 år, samtidig med fordobling af andelen af købende medlemmer

Small Danish Hotels lancerede sit nye loyalitetsprogram, Benefits gæsteklub, for private gæster i 2016, og fik i løbet af 2016 og 2017 et stort antal tilmeldte. Fra slutningen af 2017 til slutningen af 2019 var Yulsn med til yderligere at 3-doble antallet af medlemmer, samtidig med at andelen af aktivt købende medlemmer steg fra 17% til 33%.

Selvom tilmeldingen til Benefits er meget uforpligtende, og kan gøres blot med e-mail og accept af vilkår, så køber hvert nyt medlem i gennemsnit for 750 kr. året efter tilmeldingen.

Effektiv markedsføring, god kommunikation, engagerende konkurrencer og et velfungerende teknisk set-up

De flotte resultater skyldes en kombination af det arbejde, det kompetente team hos Small Danish Hotels udfører hver dag, og så et velfungerende teknisk set-up, med tætte integrationer til alle de mange systemer, der er involveret.

Small Danish Hotels er en frivillig forening med over 70 danske hoteller, kroer og herregårde som medlemmer. På foreningens kontor i Horsens sidder en lille stab på ca. 12 dedikerede og kompetente medarbejdere, som varetager administration, kundeservice og hele den fælles markedsføring af alle medlemshotellerne.

I 2016 skulle foreningen både have ny hjemmeside og nyt loyalitetsprogram med tilhørende teknisk platform. Efter en grundig evaluering af forskellige mulige samarbejdspartnere, blev Novicell valgt som leverandør af den nye hjemmeside, mens Yulsn blev valgt til at levere en samlet platform til både loyalitetsprogrammet, kundedataplatform, e-mail og sms, samt online konkurrencer.

Her er et overblik over de vigtigste systemer og integrationer

Small Danish Hotels og Yulsn platformsintegrationer

De mørkegrønne cirkler er moduler i Yulsn-platformen, og de mørkegrønne streger viser integrationerne.

Loyalitetsprogrammet har holdt andelen af 3. parts-bookinger i ro

I årene inden det nye loyalitetsprogram blev lanceret, havde der været en stærk stigning i andelen af bookinger fra 3. parts bookingportaler som hotels.com og booking.com. Et af de vigtigste mål med loyalitetsprogrammet var at øge andelen af bookinger direkte til hotellet eller via Small Danish Hotels hjemmeside.

Det mål er nået, da der fra 2017 - 2019 både har været en meget tilfredsstillende samlet vækst i bookinger, uden stigning i andelen af 3. partsbookinger. Analyse af bookingdataene indikerer, at uden loyalitetsprogrammet, ville andelen af 3. partsbookinger være steget med 5 procentpoint i perioden.

Integrationer med hotellernes systemer og automatiserede opfølgningsmails har spillet en meget væsentlig rolle

Samlet set er det lykkedes at få ca. 20% af gæsterne, der har booket uden at være medlem til at blive medlem, alene via de automatiserede opfølgningsmails.

Automatiserede opfølgningsmails lyder måske meget enkelt, men når der er tale om over 70 individuelt ejede hoteller, der bruger 5 forskellige systemer til administration af deres bookinger (såkaldte Property Management Systems - PMS), så er opgaven faktisk ikke så enkel endda.

Da alle de juridiske detaljer og tilhørende databehandleraftaler var på plads, kunne arbejdet med at etablere løbende overførsel af bookingdata fra alle hotellernes PMS'er til det fælles loyalitetsprogram på Yulsn-platformen påbegyndes.

Efter et større arbejde med fortolkning af de mange forskellige formater og struktur på data, er det lykkedes at skabe et ensartet grundlag for beregning af loyalitetspoint, samt automatisering af de opfølgningsmails før og efter ophold, som er en meget væsentlig kilde til rekruttering af nye medlemmer.

En meget simpel konkurrence kombineret med online julekalender og Facebook annoncering har været de primære kilder til de nye tilmeldinger som ikke er kommet via bookinger

Den simple konkurrence består i at Small Danish Hotels hver måned trækker lod om et gavekort til en værdi af 1.500 kr. blandt alle der er tilmeldt Benefits. Denne simple konkurrence bruges både i pop-ups på hjemmesiden, I Facebook LeadAds og i de automatiserede opfølgningsmails til gæster, der ikke allerede er medlem.

SDH Benefits pop-up fra forside

Her er den pop-up, som har konverteret ca. 6% af de besøgende på hjemmesiden til medlemmer de seneste 2 år.

Alene de medlemmer, der har tilmeldt sig via denne pop-up i 2019 - og altså aldrig havde booket før deres tilmelding - har i 2019 købt for 1,6 mio. kr.

Vi ved fra tidligere analyser, at gennemsnitslevetiden for medlemmer er over 6 år, og at de køber for mere jo længere de er medlem - så den samlede omsætningsværdi af de nye tilmeldte fra denne pop-up alene er omkring 6 mio. kr. i alt over 6 år.

Omkostningen er gavekort for 18.000 kr. om året - som også bruges til tilmeldinger fra Facebook og andre kanaler! Vi brugte Sleeknote og en del timer til ret omfattende test af budskaber og design. Herefter blev en mere statisk løsning implementeret, da der ikke var behov for fleksibiliteten. Hvis Sleeknote fortsat skulle være anvendt ville det kun have kostet ca. 8.000 kr. ekstra om året.

Den online julekalender har været en tradition hos Small Danish Hotels lige siden 2012 - og Yulsn har leveret kalenderen alle årene

Det har givet både Small Danish Hotels og os et fantastisk datagrundlag til løbende evaluering og analyse af resultaterne fra år til år.

Selvom stadig flere virksomheder laver online julekalendere, så er antallet af deltagere i Small Danish Hotels julekalender steget gennem alle årene. Engagementet blandt deltagerne har også holdt samme høje niveau gennem alle årene.

Her er lidt interessante nøgletal:

  • Hver julekalender-deltager er gennemsnitligt aktiv 14,5 ud af 24 dage

  • 17.000 helt nye medlemmer fra julekalenderen 2018 købte i 2019 for ca. 3 mio. kr.

  • Gennemsnits levetiden for tilmeldte via julekalenderen er over 6 år

  • De tilmeldte fra julekalenderen 2018 forventes altså at købe for over 10 mio. kr. i alt

  • Passive medlemmer uden køb i over 1 år købte for ca. 4 mio. kr. inden 1/3 2019

  • 57% af alle deltagere svarede på et spørgeskema, som efterfølgende anvendes til segmentering i nyhedsbreve

Small Danish Hotels julegavejagt 2019

I både 2018 og 2019 har konceptet for julekalenderen været en julegavejagt, hvor deltagerne er blevet præsenteret for hele 48 hoteller, og undervejs har truffet nogle valg, der også anvendes til måling af interesse og segmentering i nyhedsbrevene.

Der har gennem årene været forskellige layouts og koncepter, men altid samme høje engagement og resultater.

Small Danish Hotels er en stor kunde hos Yulsn

- men deres samlede omkostning til systemer og services er under halvdelen af den omkostning, de ville have haft med en af de større marketingplatforme som fundament.

Hertil kommer, at som en stor kunde hos Yulsn, får de en fleksibilitet og personlig service, som de aldrig kunne opnå som lille kunde hos en stor virksomhed.

Vil du høre mere om, hvad Yulsn kan gøre for dig?

Du er altid velkommen til at tage direkte kontakt til direktør Torben Rasmussen på tr@yulsn.com / 20 14 40 56. Du kan også kontakte os på 21 37 25 85 eller info@yulsn.com.

Vi ser frem til at høre fra dig.