Spring til hovedindhold

14. februar 2023

Email Marketing Tip # 9 af 10

Lav en fast plan for, hvordan du vil bruge test i din email marketing

 

Der tales meget om test, men meget få har en struktureret tilgang til test i forbindelse med deres email marketing.

Det er en skam, for i de fleste systemer er det ret let at lave forskellige former for test - og der er ingen tvivl om, at hvis du arbejder struktureret med test, så kan du over tid få mere ud af din email marketing!

Email Marketing Tip nr. 9 - Lav en fast plan for, hvordan du vil bruge test i din email marketing

Som ved alle vores andre råd, så handler det også her om at sætte din indsats i forhold til det potentielle udbytte og de ressourcer, du har til rådighed.

Din plan kan altså godt være ikke at lave nogen former for test!

Det at arbejde med test er ikke en af de lavest hængende frugter, da sporadiske test af emnelinier eller andet, sjældent gør nogen særlig forskel.

Derfor handler tip nr. 9 altså ikke nødvendigvis om at lave test, men om at tage stilling til om du vil teste, og i givet fald hvordan du så vil gøre det.

Hvis du ikke vil gøre det struktureret, så brug hellere din tid på nogle af alle de andre muligheder 😉

Hvis du er klar til at arbejde struktureret med test, så er her en model til, hvordan du kan lave planen.

Opdel din testplan i 3 overordnede områder:

 1. Strategiske test.

 2. Taktiske test.

 3. Operationelle test.

1. Strategiske test laves f.eks. hvert 3. år.

De strategiske test handler om det overordnede koncept for din email marketing indsats. Det er et område, som i mange virksomheder kun evauleres når en ny chef får ansvar for email marketing. Og det er en skam...

De typer af test, der giver mening her kræver en del tid og omhyggelig planlægning, hvis resultaterne skal kunne bruges til noget. Det vil typisk indebære opdeling af hele databasen i testgrupper og en kontrolgruppe, som fortsætter uændret.

Her testes ting som:

 • Afsendernavn (f.eks. om der skal personnavn eller afdelingsnavn med i afsendernavnet).
 • Overordnet koncept for de forskellige mailtyper - f.eks. om der er flere separate nyhedsbreve
 • Design og grundlæggende opbygning af mails / skabeloner.
 • Mængden af indhold i forskellige mailtyper.
 • Farver og tekster på generelle CTA-knapper / links
 • Forskellig brug af billeder og tekst i forskellige mails - skal der f.eks. være nogle mails uden billeder?
 • Hvor meget vinder vi ved segmentering, og hvordan gennemfører vi det i praksis.
 • Udsendelsesfrekvens og -tidspunkt for forskellige mailtyper.
 • Flow omkring afmelding - vinder vi vi f.eks. noget ved at tilbyde nedsat frekvens i stedet for afmelding?

2. Taktiske test laves f.eks. 1 gang om året.

De taktiske test er også optimering af email marketing konceptet, men bare lidt mindre omfattende end de strategiske test.

Her testes f.eks.:

 • Emnelinier, indhold og opbygning af automatiserede mails.
 • Antallet af mails i automatiserede flows.
 • Forskellig timing af de enkelte mails i automatiserede flows
 • Forskellige udsendelsestidspunkter - er det vi fandt frem til i de strategiske test stadig gældende?

3. Operationelle test kan laves løbende eller med faste intervaller - bare du laver en plan for det.

De operationelle test handler primært om at forbedre responsen på individuelle mails, og vil derfor mest være af den type hvor du sender forskellige varianter til en mindre gruppe af hele basen, og så sender den bedste til resten.

Husk at tage stilling til om du vælger den bedste ud fra åbningsrate, klikrate, målbart salg eller andre konverteringer.

De oprerationelle test er typisk:

 • Splittest af emnelinier.
 • Splittest af forskelligt indhold i mails - herunder både billeder og tekst.
 • Splittest af forskellig placering af indhold i mails.

HUSK at åbningsrater efter Apples indførelse af Mail Privacy Protection er et endnu mere upålideligt resultatmål end tidligere.

Det vigtige ved at være bevidst om denne opdeling af dine test er, at det er meget få generelle læringer, du kan udlede af at teste noget på enkelte mails.

Vi har f.eks. flere eksempler på at det udsendelsestidspunkt, der var det bedste i én uge, var det dårligste ugen efter.

En god emnelinie kan heller ikke uden videre genbruges senere med samme gode resultat.

De test, der skal danne grundlag for langsigtede beslutninger kræver derfor mere langvarige og grundige test, for at du kan træffe den beslutning, der giver de bedste langsigtede resultater.

Vil du have vores 10 Email Marketing Tips i din indbakke - så bare tilmeld dig herunder:

Torben Rasmussen

Direktør, partner